Ενέργεια

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η ενέργεια απετέλεσε θεμελιώδη παράμετρο του βιομηχανικού κλάδου, με σημαντικό ειδικό βάρος (λόγω της εντάσεως χρήσης παγίου κεφαλαίου), αλλά χωρίς αυτονομία εξ αιτίας των πελώριων κανονιστικών περιορισμών. Στη σύγχρονη συγκυρία, τόσο το άνοιγμα της αγοράς, ιδιαίτερα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και οι δομικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και χρήσης κάθε μορφής ενεργειακού υλικού και προϊόντος, λόγω του βαρύτατου περιβαλλοντικού αποτυπώματος που συνεπάγεται, δημιούργησαν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, τόσο νεαρό δε, που ίσως είναι πρώιμη κάθε απόπειρα αποτίμησης. Ωστόσο, ο οικονομικός χώρος που ξεδιπλώνεται είναι προνομιακός.

Σε έρευνα της Direction Business Reports, εντοπίσθηκε ότι από τις 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις βάσει του κύκλου εργασιών του έτους 2013, οι τρεις πρώτες εταιρείες αποτελούν την αιχμή του κλάδου (ΕΛ.ΠΕ., Motor Oil και ΔΕΗ). Το λειτουργικό μέγεθος του ενεργειακού κλάδου, είναι τόσο ευρύ και ιδιαίτερο, που από μόνο του δύναται να επανεκκινήσει ολόκληρο το οικονομικό αρχιτεκτόνημα, καθώς κινητοποιεί το τρίγωνο πρώτες ύλες – πάγιες επενδύσεις – ανθρώπινο κεφάλαιο σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Τέλος, η ενέργεια θα αποτελέσει κυρίαρχο χώρο εφαρμογών καινοτομίας, καθώς το μέγεθος, οι ανάγκες (περιβάλλον και αναζητούμενες οικονομίες κλίμακος) και η παρεχόμενη τεχνολογία, συνδυάζονται και ευθυγραμμίζονται σε απόλυτο βαθμό.