Η εταιρεία NEPΑ ECONOMIC CONSULTING η οποία και δραστηριοποιείται στην παροχή φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τα γραφεία της στη Νέα Φιλαδέλφεια

Λογιστή Α' Τάξης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 5-8 ετών λογιστική/ ελεγκτική εταιρεία ή οργανωμένο λογιστήριο
 • Αποδεδειγμένη γνώση κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172) και φορολογικών διαδικασιών (Ν.4174)
 • Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π και IFRS
 • Γνώση ERP και Reporting
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
 • Συνεργατικότητα -Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης ατόμων και ομάδων
 • Επιχειρηματική αντίληψη
 • Πρασαρμοστικότητα, ευελιξία
 • Εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ευκαιρείες γρήγορης επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν όλα τα προσόντα παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης:
ACC02