Περιουσιολόγιο

  • Η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9, δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας).
  • Επαναπροσδιορισμός ΕΝΦΙΑ
  • Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο