Αν πιστεύετε ότι:

 • δεν αφιερώνετε τον απαραίτητο χρόνο για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας επειδή σπαταλάτε προσωπικό χρόνο με θέματα που αφορούν το λογιστήριό σας ή επειδή δεν έχετε αξιόπιστη και έγκαιρη οικονομική πληροφόρηση
 • το Λογιστικό Σύστημα της επιχείρησης σας δεν αποδίδει, το προσωπικό του λογιστηρίου σας δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις (μηχανογραφικές, τεχνολογικές, φορολογικές) ή το κόστος του Λογιστηρίου είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με την προσφορά του
 • χρειάζεται να ασχολείστε προσωπικά με την αντιμετώπιση των φορολογικών και λογιστικών ελέγχων ή αν ανησυχείτε για τα αποτελέσματα του επόμενου ελέγχου της εφορίας

Η NEPA μπορεί να σας προσφέρει αξιόπιστες λύσεις:

 • Τήρηση Βιβλίων
 • Εποπτεία Λογιστηρίου
 • Οργάνωση / Απλοποίηση Λογιστικών Συστημάτων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)
 • Σχεδιασμό και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)
 • Κατάρτιση Προϋπολογιστικών και Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κ.λ.π.)
 • Συγχωνεύσεις, Αποσχίσεις, Διασπάσεις και Εκκαθαρίσεις
 • Πλήρη Ανάληψη Λογιστικών Υπηρεσιών
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – λύσεις  και  εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων