Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του N.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄ 23-07-2013).
2. Τις διατάξεις του N. 4240/2014 (ΦΕΚ 47 Α΄ 2014) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 116 Α΄ 2013) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» αναφορικά με την εδαφική επέκταση της Σύμβασης με δηλώσεις που κατατίθενται σε ένα από τους δύο Θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση.
4. Τις Δηλώσεις εδαφικής επέκτασης που κατατέθηκαν στον ΟΟΣΑ (Θεματοφύλακας) από Ηνωμένο Βασίλειο για Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένες Νήσους και Γιβραλτάρ την 13.11.2013 και για τη Νήσο Μαν την 21.11.2013 με έναρξη ισχύος της εδαφικής επέκτασης την 1.3.2014, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του ΟΟΣΑ.
5. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 A΄/5.7.2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α΄) «Διορισμός Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/15.4.2010).
8. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/ 24.9.2012) απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ­πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65), για το έτος 2014 είναι τα εξής:
α/α
1.Ανδόρα  Andorra
2.Αντίγκουα και Μπαρμπούντα  Antigua & Barbuda
3.Μπαχάμες the Bahamas
4.Μπαχρέιν Bahrain
5.Μπαρμπάντος Barbados
6.Μπρουνέι Brunei
7.Νήσοι Κουκ the Cook Islands
8.Ντομίνικα Dominica
9.Γρενάδα Grenada
10.Γουατεμάλα Guatemala
11.Τζέρσεϋ Jersey
12.Λίβανος Lebanon
13.Λιβερία Liberia
14.Λιχτενστάιν Liechtenstein
15.Μαλαισία Malaysia
16.Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
17.Μαυρίκιος Mauritius
18.Μονακό Monaco
19.Ναούρου Nauru
20.Ολλανδικές Αντίλλες Netherland Antilles
21.ΠΓΔΜ FYROM
22.Νιούε Niue
23.Παναμάς Panama
24.Φιλιππίνες Philippines
25.Αγία Λουκία St. Lucia
26.`Αγιος Χριστόφορος και Νέβις St. Kitts and Nevis
27.`Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες St. Vincent and the Grenadines
28.Σαμόα Samoa
29.Σεϋχέλλες Seychelles
30.Σιγκαπούρη Singapore
31.Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ US Virgin Islands
32.Βανουάτου Vanuatu
33.Ουρουγουάη Uruguay
34.Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong
Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 και των νόμων 4240/2014 και 4153/2013 καθώς και των Δηλώσεων εδαφικής επέκτασης, μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες – χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65), από 1.1.2014 μέχρι 28.2.2014, είναι και τα εξής:
α/α
1.Ανγκουίλα Anguilla
2.Βερμούδες Bermuda
3.Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands
4.Γιβραλτάρ Gibraltar
5.Νήσος Μαν Isle of Man
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner