Αριθμ. πρωτ.: οικ.: 33615/9.9.2014 Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου

Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 33615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ Π/Υ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδ. : 101 83-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Μαμούρη
Τηλέφωνο : 2131364318
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: .Κοινοποίηση εγγράφου περί υποχρέωσης παρακράτησης φόρου

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω σχετικό αναφορικά με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Παρακαλούμε, μερίμνει των δήμων, όπως ενημερωθούν για το περιεχόμενο του ανωτέρω σχετικού το σύνολο των νομικών προσώπων αρμοδιότητας τους και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτό όταν συντρέχει περίπτωση.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner