ΠΟΛ.1100/5.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375885
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:[email protected]
Τηλεομοιοτυπικό:2103375368

ΠΟΛ 1100/2015

ΘΕΜΑ: «Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.».

Με αφορμή την υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων προφορικών και γραπτών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. είναι η ημέρα εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από το χρόνο καταχώρησης της εν λόγω πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνεπώς στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολής για αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση.

Ως ημερομηνία εκκίνησης της προθεσμίας για τον υπολογισμό του εμπροθέσμου λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ανακοίνωσης του καταχώρησης της πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner