Ε.Τ.Ε.Α. αριθμ. πρωτ.: 175226/ 2016 Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης

ΑΘΗΝΑ: 18/11/2016
Αριθμ. Πρωτ: 175226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΤΕΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Α.Μπακόλα
Φιλελλήνων 13-15
Τηλ.: 2103275000
E-mail: [email protected]

Θέμα: « Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»

Σχετ.: α) Η από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων.
β) Η υπ’ αρίθμ. 565/19-10-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΕΑ

Στο Ταμείο μας εκκρεμεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων για την ίδια απασχόληση σε δυο φορείς επικουρικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα για ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Α. Ν. 580/1945, ήτοι στην δεύτερη επικουρική ασφάλιση έχουν υπαχθεί προαιρετικά καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αρίθμ. 178/19-10-2016 συνεδρίασή του με την 565/19-10-2016 απόφασή του, έκανε δεκτή την από 18-8-2016 γνωμοδότηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2014. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση οι αιτήσεις αυτές κρίνονται βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4052/2012. Συνεπώς, είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγηθούν θα υπολογιστούν βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων και στη συνέχεια θα αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 96 Ν.4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων Τμημάτων σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο τα αιτήματα των ασφαλισμένων που έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2014

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία Ζαχαράκη

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner