Ενημερωτικός Κόμβος

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιούργησε ένα εύχρηστο εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για φορολογικά θέματα .

Διαβάστε εδώ: 

Leave a Reply