ΕΦΚΑ αριθμ. πρωτ.: Τ01/652/1/2018 Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16

ΑΘΗΝΑ 08 / 01 / 2018
Τ01/652/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320
FAX: 2103666010

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

ΣΧΕΤ : α) Το 202862/2017 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ με τις συνημμένες οδηγίες και διευκρινίσεις.
β) Το Τ01/652/74/22-11-2017 ΓΕ μας με τα συνημμένα έγγραφα του ΕΤΕΑΕΠ.

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις, σχετικά με τον χειρισμό των αιτημάτων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, για θανάτους μετά την 12/5/2016.

Παρακαλούμε για την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών περιπτώσεων σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner