Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ36/04/127/2018 Οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. Δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ. (Για ακατάσχετες κοινωνικές παροχές, επιδόματα, κ.λπ.)

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ.: Γ36/04/127/23-03-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28,
ΤΚ. 10437- Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.818
FAX: 210 52.91.726
E-mail : [email protected]
Πληροφορίες: Τζουανοπούλου Μαρίνα

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό κατάσχεσης εις χείρας τρίτων (άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. Δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ» (για ακατάσχετες κοινωνικές παροχές, επιδόματα, κλπ.)

Σχετ. έγγρ. με αρ. πρωτ. 222752/5763/2018 ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ του ΠΟΛΙΤΗ, και, έγγρ. με αριθμ. πρωτ. 245599/20-2-2018 Γραφ. κου Διοικητή ΕΦΚΑ.
ΠΟΛ.1146/2017 της ΑΑΔΕ (συμπληρ. της ΠΟΛ.1092/3.4.2014- Περ/σμός Κατάσχ.)

Με αφορμή το προαναφερόμενο έγγραφο της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής, που κατατέθηκε στην Υπ/σία μας, και αφορά την επιβολή Κατασχέσεων εις χείρας Τραπεζών που καταλαμβάνουν και Κοινωνικές Παροχές, κ.λπ. των οποίων το ακατάσχετο προβλέπεται από σχετικές διατάξεις, σας γνωρίζουμε για εφαρμογή τα εξής.

Κατά την διαδικασία των κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών ως τρίτων έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οφειλετών με κατασχέσεις ποσών τραπεζικών καταθέσεων προερχόμενων από ακατάσχετα επιδόματα ή άλλες ακατάσχετες κατά το νόμο κοινωνικές παροχές, για την εξόφληση οφειλών προς το ΚΕΑΟ.

Για την προστασία των ληπτών των εν λόγω κοινωνικών επιδομάτων και για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων, επισημαίνεται ότι σε επιβληθείσες κατασχέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό (ατομικό ή κοινό) επί καταθέσεων προερχόμενων αποδεδειγμένα από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος/βοηθήματος τα οποία προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κ.α.), η κατάσχεση περιορίζεται κατά το εν λόγω ποσό, μετά από αίτηση του οφειλέτη και κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός κατάσχεσης ισχύει και για τις περιπτώσεις που λήπτης της κοινωνικής παροχής είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ένας από τους γονείς ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις που θεσπίζουν το ακατάσχετο των εν λόγω κοινωνικών παροχών, χρησιμοποιώντας το έντυπο της μερικής Άρσης (περιορισμού Κατάσχεσης) που σας έχει διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας, με τις ανάλογες τροποποιήσεις επί του κειμένου αυτού.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner