Αριθμ. πρωτ.: 285/2018 Σχετικά με την αδήλωτη εργασία στη Δυτική Ελλάδα

Αθήνα, 04.05.2018
Αριθ. Πρωτ.: 285/04-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 – Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 2131516116
Ε-ΜΑil: [email protected]

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αδήλωτη εργασία στη Δυτική Ελλάδα»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι ένας κατ’ εξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός με κύριο έργο τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, η οποία εξασφαλίζεται με τη συχνή παρουσία των Επιθεωρητών Εργασίας στους χώρους εργασίας. Οι έλεγχοι αφορούν την αδήλωτη εργασία και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, τους όρους εργασίας (χρονικά όρια, αμοιβή), τη νομιμότητα της απασχόλησης, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Δίδεται μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και με αφορμή την έναρξη ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ. Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β’ / 23 Αυγούστου 2013), που προβλέπει αυστηροποίηση των προστίμων και με σκοπό την δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός επιχειρησιακου πλαισίου δράσης με την κωδική ονομασία «ΑΡΤΕΜΙΣ», με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου (ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ πρώην ΕΥΠΕΑ) με την οριστικοποίηση των εστιασμένων ελέγχων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Οι έλεγχοι διενεργουνται είτε ξεχωριστά είτε από μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και σε ορισμένες περιπτώσεις με την συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Η πλειοψηφία των ελέγχων είναι κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στοχευμένοι σε κλάδους που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.

Στον πίνακα 1, φαίνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/8/2017, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη χώρα, καθώς και στην γεωγραφική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ στον πίνακα 2 φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα στοχευμένων ελέγχων σε κλάδους που εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα.

Να σημειωθεί ότι οι πλέον παραβατικοί κλάδοι περιλαμβάνουν τα: Επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια – ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων, μεζεδοπωλεία, καφετέριες μπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικές ζώνες, Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων, Μεταφορικές Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές, Φιλοξενία, Υπηρεσίες ασφαλείας, Επιχειρήσεις Φασόν, κτλ.

Πίνακας 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο διάγραμμα 1, παρουσιάζονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας ανά μήνα, από Ιανουάριο 2013 έως και Αυγουστο 2017, στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως προέκυψαν από τους στοχευμένους ελέγχους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα.

Διάγραμμα 1

Uninsured work in sectors with high delinquency

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετα η Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, κάθε έτος εκδίδει σειρά εγκυκλίων προς όλες τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων κατά δέσμια αρμοδιότητα, σε κλάδους που παρουσιάζουν έντονη παραβατικότητα, αλλά και σε περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος.

Θεωρώντας ότι μόνιμος στόχος του Σ.ΕΠ.Ε παραμένει η συμμόρφωση των παραβατών στις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και για το υπόλοιπο του έτους 2018 και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Β) Σχετικά με τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και σύμφωνα με τη Διοίκηση του Φορέα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική επιδίωξη και στόχος του Ε.Φ.Κ.Α. είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής, καθώς και η έγκαιρη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκ/των Μισθωτών του Φορέα και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α., τ. Ε.Υ.Π.Ε.Α.) διενεργούν συνεχείς και εντατικούς στοχευμένους αλλά και δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά την Ελληνική Επικράτεια, αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα και τεχνολογίες, καθώς επίσης και δεδομένα άλλων Υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, τα Π.Ε.Κ.Α. του Ε.Φ.Κ.Α. διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη των φαινομένων της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4445/2016 (Α, 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου του ελεγκτικού αυτού μηχανισμού, προκειμένου το έργο τους να καταστεί περισσότερο εντατικό και αποτελεσματικό. Ως εκ τούτου, έως τα τέλη του 2018 τα Π.Ε.Κ.Α. του Ε.Φ.Κ.Α. θα λειτουργούν πλέον σε έντεκα μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ όσον αφορά στο νομό Αχαΐας, προβλέπεται άμεσα η σύσταση και λειτουργία του Π.Ε.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων από τα Π.Ε.Κ.Α., αναμένονται σύντομα σημαντικές αλλαγές, όσον αφορά στη βελτίωση της ασφαλιστικής συνείδησης εργοδοτών και εργαζομένων και κατά συνέπεια στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η προσπάθεια των υφιστάμενων αρμοδίων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για τον εντοπισμό της ανασφάλιστης εργασίας, είναι διαρκής και επίμονη.

Γ) Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων και στην απόδοση δικαιοσύνης στους εργαζόμενους που υποχρεώθηκαν να εργαστούν ως αδήλωτοι.

Για το σκοπό αυτό δρομολογεί την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Με την δρομολογούμενη αλλαγή, θα προβλεφθεί η κλιμακωτή μείωση του προστίμου, εφόσον γίνει πρόσληψη του εργαζόμενου και ανάλογα με τον χρόνο της πρόσληψης.

Με τον τρόπο αυτό, από μια αμιγώς τιμωρητική και εισπρακτική λογική του προστίμου, οδηγούμαστε σε μια διαδικασία η οποία διατηρεί τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της, αλλά παράλληλα ενδιαφέρεται για την σύνδεση της κύρωσης με την συμμόρφωση. Ταυτόχρονα, έρχεται στο προσκήνιο η μέριμνα για την κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η πρόσληψη του εργαζόμενου και η αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών από τον εργοδότη, συνδέει ευθέως την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας με την αύξηση των θέσεων εργασίας που πληρούν τους όρους της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος, η αλλαγή αυτή στην αρχιτεκτονική του προστίμου θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να ξεπεράσουν το αίσθημα του φόβου απέναντι στην εργοδοτική παραβατικότητα και να καταγγείλουν το καθεστώς αδήλωτης εργασίας, ενώ ο εργοδότης που έχει ήδη εντοπιστεί με αδήλωτο εργαζόμενο θα γνωρίζει ότι θα επανελεγχθεί, με το ύψος του προστίμου να πολλαπλασιάζεται αν κατά τον έλεγχο εντοπιστεί ξανά να απασχολεί αδήλωτο εργαζόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner