Day

14 Νοεμβρίου, 2018

Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ

Σχετ.: Η εγκύκλιος 24/2017 Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.51391/1153/2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:Ψ0ΛΓ465Θ1Ω- ΡΝΣ), με το...
Read More