Β-76842/3536/2019 Εκπροσώπηση μετόχων στη Γενική Συνέλευση ΚΤΕΛ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση μετόχων στη Γενική Συνέλευση ΚΤΕΛ Α.Ε.

Σχετ: Η υπ’ αρ. Β-4638/228/20-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΥ465ΧΘΞ-ΒΤΖ) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4568/2018 (Α 178) και ειδικότερα για το δικαίωμα εκπροσώπησης σε Γενικές Συνελεύσεις, διευκρινίζουμε ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου εφαρμόζονται μόνο στα ΚΤΕΛ που δεν έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες εταιρείες, όπως ρητά διατυπώνεται στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

ΠΗΓΗ: ΤΑΧHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner