Ενημερωτικός Κόμβος

Συνέντευξη Πατήρη Κωνσταντίνου

Ο CEO της N|E|P|A Economic Consulting, κ. Κωνσταντίνος Πατήρης, αποκαλύπτει στο http://www.timetv.gr/ , και τον κο Σπύρο Κτενά, τους κινδύνους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο επίπεδο της φορολογίας και της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και λύσεις για την αποφυγή των κινδύνων αυτών.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη στον ακόλουθο σύνδεσμο.