Ενημερωτικός Κόμβος

Ασφαλιστικές Εισφορές

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για τις νέες αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί από το Κ.Ε.Α.Ο. 

Διαβάστε εδώ το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη N|E|P|A ECONOMIC CONSULTING :
Αναγεννήσεως 7-9, Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ:  210 2585584, info@nepa.gr