Ενημερωτικός Κόμβος

Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Ασφαλιστικών Εισφορών

Παραθέτουμε ακολούθως προς ενημέρωσή σας, την ανακοίνωση από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, για την ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιανουάριου 2021 Μη Μισθωτών.Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιανουάριου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 5 Μάρτιου 2021.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.