Ενημερωτικός Κόμβος

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020 – Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ η Ε.2112/2021 “Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020”.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης ανά κωδικό στην εγκύκλιο στην online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr