Ενημερωτικός Κόμβος

Ασφαλιστικές Εισφορές Ιουνίου 2021 Μη Μισθωτών

Μεταφέρουμε ακολούθως την ανακοίνωση από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, που αφορά στην ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2021 Μη Μισθωτών, η οποία αναφέρει ότι:

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιουνίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. 

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.