Νέα ρύθμιση για παραγραφή οφειλών ΕΦΚΑ στη 10ετία και αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης χρεών προς το ΚΕΑΟ, από 12 σε 24 δόσεις

Νέα διάταξη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει την παραγραφή των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 10 έτη.
Η σχετική παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της υπ. αριθμόν απόφασης 1833/2021 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
Αναλυτικότερα, η διάταξη θα ορίζει τη 10ετία ως χρονικό όριο παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, που σημαίνει ότι εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών από τη στιγμή που ένα χρέος παράγεται και έως ότου ο ΕΦΚΑ βγάλει πράξη βεβαίωσης της οφειλής αυτής, ο επιπλέον της 10ετίας χρόνος παραγράφεται. Το ίδιο ισχύει και για όσες οφειλές καταλογίζονται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ).
Συνεπώς, οι οφειλές που παραγράφονται είναι όσες:

 • δεν έχουν βεβαιωθεί εγκαίρως από το αρμόδιο ασφαλιστικό Ταμείο εντός της 10ετίας,
 • δεν έχουν ασκηθεί εγκαίρως διακοπτικά της παραγραφής μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πλειστηριασμοί κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι η παραγραφή των οφειλών ενός επιχειρηματία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον ασφαλιστικό χρόνο των μισθωτών, των οποίων οι εργοδότες δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς ο ασφαλιστικός χρόνος έχει καταγραφεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), αλλά δεν έχει πληρωθεί.

Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα παλιά χρέη δεν θα διαγράφονται αλλά θα αδρανοποιούνται, δηλαδή ο επαγγελματίας θα έχει τη δυνατότητα να λάβει ενημερότητα και σύνταξη, όμως χωρίς τον ασφαλιστικό χρόνο που αντιστοιχεί στα έτη των παραγεγραμένων οφειλών. Στην πράξη θα μπορεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει για το διάστημα αυτό (ακόμη και αν αυτό το διάστημα έχει παραγραφεί βάσει της 10ετίας), ώστε ο συγκεκριμένος χρόνος να προσμετρηθεί για τη λήψη της σύνταξής του.

Επιπλέον, στη νέα διάταξη προβλέπεται ο διπλασιασμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης ΚΕΑΟ από 12 σε 24 δόσεις, γεγονός το οποίο εκτιμάται πως θα ωφελήσει περίπου στους 95.000 οφειλέτες, καθώς το ποσό της μηνιαίας δόσης θα μειωθεί για κάθε ενταγμένο στις 12 δόσεις οφειλέτη και περίπου 90.000 οφειλέτες οι οποίοι έχασαν την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το α΄ τρίμηνο του 2022.

Οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση διαμορφώνονται ως εξής:

 • Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, η υπαγωγή γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ποσό της μηνιαίας δόσης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά τους διαθέσιμα, την ακίνητη περιουσία και το σύνολο των οφειλών τους.
 • Για οφειλές από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, κρίνονται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει επιπλέον να προσκομίζει βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, με δαπάνες που βαραίνουν τον ίδιο.
 • Για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ ο οφειλέτης υποχρεούται, πλέον των ανωτέρω, να προβεί στη παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. Η αξία της εξασφάλισης θα καθοριστεί από τον τρίτο εκτιμητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες δηλώσεις ασφάλισης για τα τελευταία 5 έτη.


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Παράταση Ειδικής Άδειας Ασθενείας Covid-19


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4886/2022 παράταση ισχύος μέχρι 30/09/2022 έλαβε η χορήγηση ειδικής άδεια ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με τιμή,

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά την 1η Ιουλίου για Σούπερ Μάρκετ και Τράπεζες που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή  εντός του χρονικού διαστήματος 1.10.2022 έως 30.11.2022.
Εξίσου σημαντική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ότι από 1η Ιουνίου ισχύει μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Διαβάστε αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό μας σημείωμα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.
Συγκεκριμένα, 6.500 νέοι άνεργοι στην Αττική και 3.500 στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:
 

Εργοδότες με προσωπικό έωςΑνώτατος αριθμός ωφελουμένων
  3 άτομα  1
  4-9 άτομα  2
  10-19 άτομα  3
  20-30 άτομα  5
  31-50 άτομα  8
  Άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση του προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α καταβάλει μηναία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Αναφορικά με τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλον ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σελίδας της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης.
Η Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης και η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.


Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ – Εκτός Λειτουργίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανακοίνωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η οποία αναφέρει το εξής σημαντικό:

« Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από Πέμπτη 19-5-2022 και ώρα 15:00 έως Δευτέρα 23-5-2022 και ώρα 7:00 οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες, προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες μετάπτωσης εφαρμογών και δεδομένων στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους [G-Cloud] της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. . . ».

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι Υπηρεσίες της δικτυακής πύλης https://eservices.yeka.gr του ΠΣ Εργάνη δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι το ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ παρέχει μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) στο Π.Σ. Εργάνη στοιχεία εργοδοτών, παραρτημάτων, νόμιμων εκπροσώπων και διασύνδεσης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σημαντικές εργατικές – μισθοδοτικές αποφάσεις

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας καταγράφουμε ακολούθως σημαντικές επίκαιρες εργατικές – μισθοδοτικές αποφάσεις.

Μεταφορά της Πρωτομαγιάς:
Μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σάς ενημερώνουμε ότι μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς (άρθρο 14 του Ν.4468/2017) για τη Δευτέρα 02.05.2022, καθώς συμπίπτει με Κυριακή.

Nέα μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας, τίθενται σε ισχύ από 01.05.2022 και θα επανεξεταστούν την 1η Σεπτεμβρίου, ανάλογα με την εικόνα της πανδημίας.
Συνεπώς, από 1η Μαΐου:

 • Καταργείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
 • Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι υποχρεούνται πλέον στη διενέργεια ενός rapid test την εβδομάδα για την προσέλευσή τους στην εργασία.
 • Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα χωρίς την ανάγκη διενέργειας τακτικών self test, καθώς αυτά καταργούνται.
 • Επανέρχεται η λειτουργία όλων των χώρων σε πληρότητα 100% και σταματά κάθε περιορισμός έως και τέλος Αυγούστου.

Επίσης, από 1η Ιουνίου, με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν σε επόμενη Κ.Υ.Α., παύει  η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

Το Υπουργείο Εργασίας με δημοσίευσή του (ΦΕΚ Β 1820/13-04-2022, απόφαση 35432) προχώρησε σε παράταση της ειδικής άδειας εργαζομένων λόγω νόσησης από κορωνοιό και της επιδότησης από τον ασφαλιστικό φορέα έως και 30.06.2022. Υπενθυμίζουμε ότι η διάταξη αυτή ίσχυε έως και 15 Απριλίου.

Παράταση υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ:
Σε παράταση προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΤΕΚΑ των μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022 έως και την Τρίτη 03.05.2022, προχώρησε η προσωρινή Διοικούσα του ΤΕΚΑ ύστερα από συνεδρίαση στις 06.04.2022.

Η παράταση ισχύει εξίσου για την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Παράταση Υ.Δ. εργοδοτών-επιχειρήσεων για διενέργεια tests Covid-19:
Σε παράταση υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διενέργεια rapid test των εργαζόμενων, η οποία έχει “παγώσει” για τις εβδομάδες αναφοράς 07.02.2022 κι έπειτα, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και ορίζει εκ νέου ως περιθώριο υποβολής των δηλώσεων το διάστημα19.04.2022 έως 29.04.2022.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες να προβούν σε διορθώσεις των δηλώσεών τους για τις εβδομάδες αναφοράς 15.11.2021 έως και 06.02.2022, από την Παρασκευή 08.04 έως και την Δευτέρα 18.04.2022.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με τιμή,

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Χρονική διάρκεια πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης Covid-19

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1547), που εκδόθηκε για τα μέτρα που αφορούν στον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, προκύπτουν δύο  βασικές αλλαγές που αφορούν στη χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης.

Από 04.04.2022 και μέχρι νεοτέρας ισχύουν τα κάτωθι:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού: η ισχύς του αλλάζει σε 9 μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.
 • Πιστοποιητικό νόσησης: η ισχύς του αλλάζει σε 6 μήνες από τον πρώτο θετικό έλεγχο για κορονοϊο Covid-19, ο οποίος πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο PCR  είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης rapid test.        

Μετά την πάροδο των 9 μηνών πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

myergani – Ψηφιακή Κάρτα – ΕΡΓΑΝΗ II

Προχωρώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, αναβαθμίζεται και εξελίσσεται το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σύστημα ωρομέτρησης για τους εργαζόμενους, το οποίο θα ξεκινήσει από μεγάλες επιχειρήσεις και γρήγορα θα επεκταθεί σε όλη την αγορά εργασίας.

Μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία θα συνδέεται απευθείας με το online σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙI, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η απασχόληση του εργαζόμενου, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου, οι υπερεργασίας και οι υπερωρίες. Η ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι απαραίτητα μια κάρτα σε φυσική μορφή, μπορεί να είναι μια εφαρμογή στο κινητό και ένα πρόγραμμα στους υπολογιστές της επιχείρησης. Φυσικά, όπου υπάρχουν ήδη συστήματα ωρομέτρησης θα διατηρηθούν και θα διασυνδεθούν με το νέο σύστημα.

Το έργο αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις με πενθήμερο ή εξαήμερο ωράριο πλήρους απασχόλησης, όπως είναι οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια θα προχωρήσει  στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, μεσαίες και μικρές, καθώς και σε εκείνες με ειδικά καθεστώτα απασχόλησης. Το σύστημα θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτει απεικόνιση όλων των νόμιμων υπερωριών, του ημερήσιου χρόνου αναπαύσεως κ.λπ., όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Επίσης, ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να δει όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του για εκείνον μέσα από την εφαρμογή myergani.gov.gr , η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί και με την οποία θα έχει πρόσβαση σε:

 • σχέσεις εργασίας,
 • μεταβολές απασχόλησης (υπερωρίες, τηλεργασία),
 • άδειες,
 • Μέτρα Covid-19 (θα υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές που έχει λάβει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Τέλος, πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας θα έχει η Επιθεώρηση Εργασίας πριν από κάποιο πιθανό έλεγχο, ώστε να μπορεί να ταυτοποιεί τον πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των εργαζομένων που βρίσκονται στην εγκατάσταση με τις αντίστοιχες δηλώσεις που έχει κάνει ο εργοδότης.


Επισυνάπτουμε εδώ την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας myergani , όπως αυτή έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αναστολές συμβάσεων μεταξύ των πληρωμών από Υπ.Εργασίας,για την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου

Στις 15 Δεκεμβρίου η καταβολή της έκτακτης προσαύξησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σχεδόν 157 εκατ. ευρώ σε πάνω από 630.000 δικαιούχους θα καταβληθούν στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ κατά την εβδομάδα 13-17 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα:

1.Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

 • 23,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 247.478 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, ως δώρο Χριστουγέννων.
 • 6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.154 εργαζομένους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για δώρο Χριστουγέννων
 • 6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.390 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για το Νοέμβριο.
 • 267.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.173 δικαιούχους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για υπόλοιπα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021

2.Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

 • 21,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
 • 305.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 340 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
 • 30.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 55 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

3.Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 • 15 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
 • 25 εκατ. ευρώ σε 7.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
 • 3,5 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • 800.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

4. Τέλος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ, την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ και τα ωφελούμενα νοικοκυριά είναι 250.000.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Απεικόνιση ΑΠΔ μισθωτών με μπλοκάκι: έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών για τις μισθολογικές περιόδους του 2019

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 65/2021 με θέμα «Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 – Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 – 2020».

Με τις εγκυκλίους 6/2017, 17/2017, 18/2017 & 28/2017, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. από 01.01.2017 της ασφάλισης των :

 • μισθωτών μηχανικών (άρθρα 35 παρ.2β΄, 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 – εγκ. 6/2017)
 • μισθωτών υγειονομικών (άρθρα 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 – εγκ. 18/2017)
 • έμμισθων δικηγόρων (άρθρα 38 παρ.3, στοιχ. στ’, εδ. α’ και 39 παρ. 11 του ν. 4387/2016 – εγκ. 28/2017) &
 • προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ. (διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39, ν.4387/2016 – εγκ. 17/2017)

Με διαδοχικές τροποποιήσεις ορισμένων από τις προαναφερθείσες διατάξεις αναπροσαρμόστηκε, κατά περίπτωση, από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, με συνέπεια να αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.

Με τη νέα εγκύκλιο 64/2021 του e-ΕΦΚΑ παρέχεται η κωδικοποίηση έτους 2019, ενώ από 1/1/2020 ισχύει η κωδικοποίηση των εγκυκλίων 47/2020, 48/2020 και 8/2021 ανά κατηγορία ασφαλισμένων.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου με αναλυτικά παραδείγματα εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Κατηγορίες
Είδος Άρθρου
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
Αφίσα ESPA Banner