Εξωδικαστικός Μηχανισμός-Εξυγίανση-Πτώχευση

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού – Εξυγίανσης – Πτώχευσης είναι ένα νέο, καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών, με το οποίο οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές (π.χ. δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, προμηθευτές, εργαζόμενοι).

Το τμήμα Εξωδικαστικών Συμβιβασμών της εταιρείας μας αναλαμβάνει για τους συνεργάτες μας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με το νόμο:

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner