Πρόσκληση – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Δείτε το Newsletter
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ενώ προηγήθηκε η υπογραφή των 12 Επιχειρησιακών Συμφωνιών ανάμεσα στην Ε.Α.Τ. και τις συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ (με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα) με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου.

Συγκεκριμένα:

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

• Το Ταμείο Δανείων, προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. H διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι 2 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και για το κεφάλαιο κίνησης από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

ALPHA BANK, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, OPTIMA BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων).

Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

Διαβάστε Περισσότερα

Στους υφιστάμενους πελάτες μας οι λογιστές-σύμβουλοί μας θα ενημερώσουν την κάθε εταιρεία ευθύνης τους με περισσότερες λεπτομέρειες.

Για το ευρύτερο κοινό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο [email protected] για οποιαδήποτε διευκρίνηση τυχόν χρειαστείτε.
Με εμπειρία σχεδόν δύο δεκαετιών στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, η Nepa Economic Consulting S.A. εγγυάται την ορθή διαχείριση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το στρατηγικό φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο επιχειρήσεων και οργανισμών.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner