Εταιρική Υπευθυνότητα

Για τη Nepa Economic Consulting oι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποτελούν στρατηγική επιλογή και δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στο συνάνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, για εμάς αποτελούν βασική προτεραιότητα και «επένδυση» για την ανάπτυξη της εταιρείας, και αυτό γιατί, σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας μας δεν μπορεί να μένει αμέτοχος και όλοι μοιραζόμαστε την ίδια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Υποστηρίζουμε ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του CSR HELLAS που στοχεύει στην προώθηση και προβολή του συνολικού πλαισίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Το πλαίσιο των δράσεων μας εστιάζει στους άξονες:

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας
 • Προστασία των ανθρωπίνων & εργασιακών δικαιωμάτων
 • Ισονομία και αξιοκρατία σε όλες τις βαθμίδες

 

Κοινωνία

 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω διοργάνωσης προγραμμάτων ενημέρωσης & εκπαίδευσης νέων λογιστών.
 • Συμβάλλουμε στο έργο εθελοντικών ομάδων & οργανισμών που υποστηρίζουν ασθενέστερους οικονομικά συνανθρώπους μας
 • Στηρίζουμε ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού και δράσης.

 

Περιβάλλον

 • Καταγράφουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αναπτύσσουμε δράσεις για τη μείωσή του. Βασικοί άξονες των δράσεων μας αποτελούν:
  • Ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού στα γραφεία μας
  • Μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος με αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαμπτήρων.
  • Αντικατάσταση εταιρικού στόλου αυτοκινήτων με οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner