Πώς εκκαθαρίζεται ένας μισθωτός πλήρους απασχόλησης με 1.000 € μικτό μισθό ;

Λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα μας, ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης είτε εργάζεται (5) ημέρες την εβδομάδα είτε (6) ημέρες την εβδομάδα, αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό και του αναγνωρίζονται (25) ημέρες ασφάλισης το μήνα ανεξαρτήτως των εργάσιμων ημερών.

Στο παράδειγμά μας το ποσό των 1.000€ είναι ο ακαθάριστος μισθός, ο οποίος περιλαμβάνει τις εισφορές του εργαζομένου, εάν λοιπόν αφαιρέσουμε τις εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), έχουμε το πληρωτέο ποσό που οφείλουμε στο μισθωτό κάθε μήνα.

 

Πίνακας ασφαλιστικών εισφορών από 01.06.2022 (Ν.4670/2020)

Κλάδοι

Ασφάλισης

Εισφορές

εργοδότη  %

Εισφορές ασφαλισμένου % Σύνολα

Εισφορών

Κύρια σύνταξη 13,33 6,67 20,00
Επικουρική ασφάλιση 3,00 3,00 6,00
Υγειονομική περίθαλψη 4,55 2,55 7,10
Συνεισπραττόμενες  1,41 1,65 3,06
Σύνολα 22,29 13,87 36,16

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν:

Καθαρές αποδοχές =[1.000 – (1.000*13,87% ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου e-ΕΦΚΑ)-(41,21ΦΜΥ*)]=829,09 €

*Ο υπολογισμός του ΦΜΥ διαφοροποιείται με βάση την κλίμακα φορολογίας και τις μειώσεις φόρου που δικαιούται ο μισθωτός κατά περίπτωση (πχ αριθμός τέκνων).

Κόστος εργαζόμενου= 1.000­+(1.000*22,29% ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη e-ΕΦΚΑ)=1.222,90 €

Αναγωγή κόστους σε ετήσια βάση 1 έτος=14 περίοδοι= [12 μηνιαίοι μισθοί +1 μισθός Δώρο Χριστουγέννων + (½ μισθός Δώρο Πάσχα + ½ μισθός Επίδομα Αδείας)]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner