Πώς καταχωρούνται οι δαπάνες για λογαριασμό τρίτου ;

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παραστατικά-στοιχεία εκδίδονται στο όνομα του πελάτη, δεν πρέπει να καταχωρούνται στους κατά είδος λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6, αλλά σε χρέωση διάμεσου δευτεροβάθμιου  λογαριασμού 30.90 «Έξοδα για λογαριασμό πελατών (λογ. Διάμεσος)» ο οποίος θα αναλύεται σε τερταρτοβάθμιους ανά πελάτη.

Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με τα πραγματοποιθέντα έξοδα για λογαριασμό τους(πελατών) έξοδα και πιστώνεται με λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner