Άδεια φορολογικής αποθήκης – Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγησή της

Με την απόφαση ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2960/2001.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την ανάκληση – ακύρωση αυτής καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.

2. Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με την αίτησή του καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης της άδειας φορολογικής αποθήκης.

3. Τα είδη φορολογικών αποθηκών, οι όροι και ο χρόνος αποθήκευσης των προϊόντων σε καθεστώς αναστολής.

4. Οι όροι λειτουργίας και παρακολούθησης της φορολογικής αποθήκης και ο έλεγχος αυτής.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner