Από 40% έως 60% το “κούρεμα” στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στα επίπεδα του 40% – 60% αναμένεται να διαμορφωθούν τα “κουρέματα” στα κόκκινα δάνεια μόλις ξεκινήσουν συντεταγμένα οι ρυθμίσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Στόχος των τραπεζών είναι να αυξήσουν τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων και δη τις μακροπρόθεσμες, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε εκτεταμένα “κουρέματα”, τα οποία εκτιμούν πως θα κινηθούν στο 40% – 60%.
Το ποσοστό της διαγραφής οφειλών που θα απαιτήσουν οι αναδιαρθρώσεις δανείων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με το τι θα συμφωνηθεί για τα “κουρέματα” χρεών προς το Δημόσιο. Το θέμα αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο στη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς και θα μπει ξανά στο τραπέζι προς οριστική συμφωνία στις 14 Νοεμβρίου.
Μέχρι στιγμής, η αρχική θέση των Θεσμών για “κουρέματα” όλων των οφειλών προς το Δημόσιο και αυτή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για εξαίρεση όλων των οφειλών προς το Δημόσιο από το “κούρεμα”, έχει συγκλίνει μερικώς, με την κάθε πλευρά να εντάσσει στη διαπραγμάτευσή της το “υπό προϋποθέσεις”. Ωστόσο, η θέση των Θεσμών να εξαιρούνται του “κουρέματος” υπό προϋποθέσεις κάποιες οφειλές απέχει ακόμη μακράν από τη θέση της ΓΓΔΕ που δέχεται υπό προϋποθέσεις το “κούρεμα” κάποιων οφειλών.
Όπως εκτιμούν τραπεζίτες, πάντως, είναι αναπόφευκτο και οι οφειλές προς το Δημόσιο να συγκλίνουν στα ποσοστά διαγραφών του 40% – 60% που θα κάνουν οι τράπεζες, δεδομένου ότι πολύ μικρό μέρος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να θεωρείται βάσιμα ανακτήσιμο. Πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο στα 70 δισ. ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ΑΦΜ εταιριών που έχουν κλείσει προ 30ετίας και φαίνονται ακόμη προς εκκαθάριση!
Το θέμα των αναγκαίων εκτεταμένων “κουρεμάτων” μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει απασχολήσει και τον SSM, ο οποίος όπως έχει γράψει το Capital.gr, πιέζει για ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που να ενθαρρύνει τις τράπεζες να “σβήσουν” από τους ισολογισμούς τους κόκκινα δάνεια, κάνοντας χρήση των συσσωρευμένων προβλέψεων.
Δεδομένου ότι το 2016 ουσιαστικά θα παρέλθει άπρακτο, ολοκληρώνοντας το πλαίσιο διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, και το 2017 θα αποτελέσει έτος δοκιμής των μέσων διαχείρισης, ο SSM κρίνει ότι πρέπει να προηγηθεί η δυνατότητα για ευρύτερες διαγραφές δανείων. Και αυτό τη στιγμή που η ΤτΕ έχει διαπιστώσει πως δύο στα τρία μη εξυπηρετούμενα δάνεια εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του έτους και εξ αυτών το 40% μεγαλύτερη των 720 ημερών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, στόχος είναι το ύψος των διαγραφών δανείων να είναι αντίστοιχο αυτού των ρυθμίσεων δανείων, στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες μέχρι το 2019. Το ύψος αυτό προσδιορίζεται σε περίπου 14,5 δισ. ευρώ για τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δανείων, και άλλο τόσο για τις διαγραφές.

Πηγή: capital.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner