Διευκρινίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ».

Με την νέα εγκύκλιο Φ.80000/οικ.7789/343/2017, δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης Φ11321/59554/2170/22.12.2016 «Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ».

Η εγκύκλιος αφορά ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι υπακτέοι σύμφωνα με το ν.3871/1958 (ΦΕΚ Α, 178) και το Κεφ. ΙΒ’ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΥΑ 55575/18-11-65, ΦΕΚ Β, 816) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφημεριδοπώλες (πωλητές εφημερίδων και περιοδικών) που στερούνται επαγγελματικής στέγης και δραστηριοποιούνται σε πρωτεύουσες νομών και κωμοπόλεις (εξαιρουμένων των εφημεριδοπωλών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων -υπακτέων στο πρώην ΤΣΕΥΠ- Αθηνών/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και των εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης-υπακτέων στο ΤΣΕΥΠ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που στερούνται επαγγελματικής στέγης και πωλητές λαϊκών αγορών που υπήγοντο στην ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το ν.δ. 78/1973 (ΦΕΚ Α,156) και την Υ.Α. 21/21/4881/14-1-75 (ΦΕΚ Β, 49).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner