Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της Απόφασης ΓΔΟΥ 366/1-4-2021, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ξεκινά ηδιαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Όπως ίσχυε και με την 6η Επιστρεπτέα, έτσι και τώρα:

  • η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ ( https://www.aade.gr/mybusinesssupport )
  • Συμπεριλαμβάνονται και οι ατομικές επιχειρήσεις .

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα ακόλουθα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021:

  • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
  • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
    • τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
    • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων ( κωδ. 047 του εντύπου Ε3 ) του φορολογικού έτους 2019,
    • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπλέον, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, τα οποία δύναται να τροποποιούνται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 19η Απριλίου 2021.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη N|E|P|A ECONOMIC CONSULTING :
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 7-9, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ:  210 2585584, [email protected]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner