Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν μια δομημένη στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και τις ορθές Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 
Η ΕΚΕ (Corporate Social Responsibility) αποτελεί βασικό συστατικό της φιλοσοφίας μιας επιχείρησης και είναι μια έννοια με μεγάλο εύρος εφαρμογών και δράσεων. Αναφέρεται, κυρίως, στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στα βασικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία και τις πρωτοβουλίες που αυτές υιοθετούν, ώστε να συνδράμουν και να τα επιλύσουν.
Παράλληλα, οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προωθούν διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων που διαθέτουν και χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις (φυσικών, ανθρώπινων και υλικών), με τέτοιο τρόπο,  ώστε να προκαλέσουν συνθήκες επιχειρηματικής αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια νομική υποχρέωση του εκάστοτε οργανισμού. Αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, παρατηρήσιμων και μετρήσιμων διαδικασιών, που θεωρούν εξίσου σημαντικά τα συμφέροντα των μετόχων και των ανθρώπων, καθώς και τα οφέλη προς την κοινωνία, την κοινότητα και το περιβάλλον.
 
Σύμφωνα με έρευνα της ICAP για το 2021, το 81% των επιχειρήσεων του δείγματος υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία τους, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός τους, μπορεί να έχει επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020.

Nepa Economic Consulting Ltd. ως ενεργό μέλος του CSR HELLAS, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Ε.Κ.Ε. στο σύγχρονο επιχειρείν, συνεργάζεται με κορυφαία στελέχη του C.S.R. Management, εξασφαλίζοντας ότι οι απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των συνεργατών μας, αποτελούν εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής αειφορίας.
  

Δρομούσης Αναστάσιος

Commercial Manager,
Nepa Economic Consulting

[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner