Η Ε.Ε. προτείνει οδηγία για τον πτωχευτικό κώδικα και το σύστημα αναδιάρθρωσης χρεών

Η Εύρυθμη λειτουργία μιας πτωχευτικής διαδικασίας και ένα σύστημα αναδιάρθρωσης χρεών,αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η πρωτοβουλία που προωθείται από την Ε.Ε. θα δώσει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους αρκετά νωρίς, έτσι ώστε να αποφύγουν τη πτώχευση και κατ’ επέκταση τις απολύσεις προσωπικού.

Ο Αντιπρόεδρος Frans Timmermans, δήλωσε:. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους, έτσι ώστε να μπορούν να σωθούν θέσεις εργασίας. Θέλουμε επίσης να στηρίξει τους επιχειρηματίες να σταθούν ξανά στα πόδια τους πιο γρήγορα, και να δοκιμάσουν να πάρει εκεί έξω και δοκιμάστε ξανά σοφότεροι. ”

H Επίτροπος Βέρα Jourová δήλωσε: «Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 200.000 επιχειρήσεις χρεοκοπούν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοιες χρεοκοπίες εάν είχαμε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης των χρεών. Είναι καιρός να δώσουμε στους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία έτσι ώστε να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους μέσω της πλήρους απαλλαγής από τα χρέη τους μέσα σε διάστημα τριών ετών. ”

Η προτεινόμενη οδηγία επικεντρώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

-Κοινές αρχές για τη χρήση της πρόωρου πλαισίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

-Κανόνες για να επιστρέψουν οι επιχειρηματίες στο επιχειρήν μέσω μιας δεύτερης ευκαιρίας απαλλαγμένοι από τα χρέη τους μετά από χρονικό διάστημα 3 ετών. Επί του παρόντος, το ήμισυ των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι δεν θα ξεκινήσουν μια επιχείρηση λόγω του φόβου της αποτυχίας.
-Στοχευμένα μέτρα για τα κράτη μέλη να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πτώχευσης, την αναδιάρθρωση και την απαλλαγή.
Οι οδηγία θα προβλέπει επίσης :

Για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ιδίως τις μικρομεσαίες, να υπάρχει πρόσβαση σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής τους και τη διασφάλιση της αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο.
Ευέλικτα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα απλουστεύσουν τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Τα εθνικά δικαστήρια θα επεμβαίνουν, όταν χρειάζεται, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

Οι Πιστωτές που θα διαφωνούν με την διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν θα είναι σε θέση να εμποδίσουν την όλη διαδικασία, αλλά τα έννομα συμφέροντά τους θα πρέπει να διασφαλιστούν.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner