Θα εξετασθούν προσεκτικά οι προτάσεις για την επέκταση του μέτρου εξόφλησης με μετρητά των τιμολογίων που εκδόθηκαν μετά την 28.6.2015 και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης για το σύνολο των τιμολογίων που εκδόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (ΠΟΛ.1153/15.7.2015), καθώς και για όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά την τραπεζική αργία, αλλά προπληρώθηκαν μερικώς ή ολικώς βάση συμβολαίου στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αιτήθηκε με έγγραφη αναφορά του στη Βουλή ο Βουλευτής Σ. Δαννέλης.

Η νέα Υφυπουργός Αικ. Παπανάτσιου απάντησε με έγγραφο που απέστειλε στη Βουλή τα εξής:

“Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, δεν εκπίπτει η κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Λόγω της τραπεζικής αργίας που κηρύχτηκε με την από Π.Ν.Π. 28.6.2015 (ΦΕΚ Α’ 65) για το διάστημα από 28.6.2015 και παρατάθηκε έως και τις 6.7.2015, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1143/3.7.2015 εγκύκλιος, με την οποία έγινε δεκτό από τη Διοίκηση ότι οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου και έως τη λήξη της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. 28.6.2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α/28.6.2015) τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για την εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28.06.2015.

Εν συνεχεία και δεδομένου ότι η προβλεπόμενη από την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 65) τραπεζική αργία παρατάθηκε πολλές φορές μέχρι την οριστική λήξη της στις 20.7.2015 με την από Π.Ν.Π. 18.7.2015 (ΦΕΚ Α’ 82), με την ΠΟΛ.1153/15.7.2015 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1143/3.7.2015 εγκύκλιο μας σχετικά με την έκπτωση των δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται στη διάρκεια της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. 28.6.2015 (ΦΕΚ 65Α/28.06.2015) τραπεζικής αργίας χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β5 του άρθρου 23 του ν.4172/2013, ισχύουν και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος κάθε μεταγενέστερης παράτασης της διάρκειας της αργίας αυτής.

Επομένως, η παρέκκλιση από τις διατάξεις της περ. β’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 εφαρμόζεται μόνο για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μέχρι και την 28.06.2015 και για εξοφλήσεις τοις μετρητοίς που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από 28.6.2015 έως και 19.7.2015. Ο περιορισμός αυτός τέθηκε για να αποφευχθούν περιπτώσεις καταστρατηγήσεων και φοροδιαφυγής μέσω τις έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες προτάσεις για επέκταση της δυνατότητας που δόθηκε με την αριθ. ΠΟΛ.1143/3.7.2015 εγκύκλιο και εν συνεχεία με την αριθ. ΠΟΛ.1153/15.7.2015 εγκύκλιο και στα τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά την 28.6.2015 και μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας, θα εξετασθούν προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις κατά την εξόφληση των συναλλαγών τους στο διάστημα αυτό, με γνώμονα, όμως, τη διασφάλιση ότι μία τέτοια ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε περιπτώσεις καταστρατηγήσεων και φοροδιαφυγής.”
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner