Νέος τρόπος υπολογισμού εισφορών μισθωτών

Αλλαγες που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο – σκούπα που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με Τα Νέα, ειδικά για τις εισφορές, διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού, επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθώς και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Επίσης, ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις έκαστου τομέα όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1/1/2017 εισφορά κύριας σύνταξης σε ποσοστό 6,67%.

Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής, ώστε την 1/1/2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται.

Παράλληλα, καθορίζεται ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα καταβάλλεται σε πανελλαδικό επίπεδο από 1η Ιανουαρίου 2017 και ορίζεται η λειτουργία του νεοσύστατου Εθνικού Μηχανισμού για την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πηγή :in.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner