Ξεκίνησε το πρόγραμμα “Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση”

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» αποτελεί το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) που εντάσσονται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:
• Προϋπολογισμός πρότασης από 10.000 έως 150.000€
• Επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δικαιούχοι :
Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:
• Λιανικό Εμπόριο
• Εστίαση (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, bar restaurant κλπ)
• Ιδιωτική Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική/τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια).Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας

Επιδοτούμενες δαπάνες:
Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με :
• Αγορά μηχανημάτων-εξοπλισμού
• Παρεμβάσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής & της ασφάλειας και για διευκόλυνση ΑμΕΑ
• Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
• Μεταφορικά Μέσα
• Ψηφιακή Προβολή
• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
• Δαπάνες Μελετών – Κατάρτισης
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να:
1. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
2. διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
3. έχουν, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner