Οι 18 φόροι που προσδιορίζονται από τις αντικειμενικές αξίες

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα

 1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης  3 % επί αντικ. αξίας
 2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α’+ β’ κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

 1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ

Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ

 1. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο.:1‰-1%

Νομικό πρόσωπο.:2,5-5‰

 1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰
 2. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

Γ. Φόροι – τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία

 1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων) 24 %
 2. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3 %
 3. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %
 4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5 %
 5. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
 6. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
 7. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

 

Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (κληρονομιά-γονική παροχή-δωρεά)

 1. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Α’ Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%

Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20%

Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

 1. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Α’ Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10%

Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.  5-20%

Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

 

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές

 1. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

 1. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Βλ. Ν.4178/2013

 1. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83-4315/14) σε γη έως 50%, σε χρήμα έως 25%

 

Πηγή: “Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων” της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner