Πλήρης ασφαλιστική “κάλυψη” από το ΙΚΑ σε επίσχεση εργασίας

Έγινε αποδεκτή γνωμοδότηση του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, παραμένει ενεργή και η ασφαλιστική σχέση του εργαζόμενου με το ΙΚΑ τουλάχιστον για πέντε μήνες.

Πλήρη ασφαλιστική «κάλυψη» θα δίνει το ΙΚΑ τουλάχιστον για πέντε μήνες σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Αυτό γνωστοποιεί το ΙΚΑ μετά την αποδοχή, από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλο γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, παραμένει ενεργή και η ασφαλιστική σχέση του εργαζόμενου με το ΙΚΑ, ανεξαρτήτως αν η ασφαλιστέα εργασία ήταν υπακτέα στην κοινή ασφάλιση του ΙΚΑ ή στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Όπως σημειώνεται στη γνωμοδότηση «με το δεδομένο ότι τα παρεχόμενα στον μισθωτό δικαιώματα δεν είναι χρονικώς απεριόριστα, εφόσον η επίσχεση είναι νόμιμη, η ασφάλιση στο ΙΚΑ συνεχίζεται, προσδιοριζόμενη εκάστοτε με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν τα ασφαλιστικά όργανα και πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών όχι όμως πέραν του ευλόγου χρόνου διάρκειας αυτής, κατά τον οποίο οφείλονται αποδοχές.

Ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε μήνες αφού μετά από αυτόν, η αποχή του μισθωτού από την εργασία του, συνιστά, κατά κρίση αντικειμενική, σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της σύμβασης, εκτός εάν προσκομισθεί αντίθετη δικαστική απόφαση». Κάλυψη πέραν του πενταμήνου θα δίνεται, ωστόσο, εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση και ύστερα από έλεγχο του ΙΚΑ.

Πηγή : imerisia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner