Πόσοι δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας το 2013 και το 2014. Πότε βεβαιώνονται τα πρόστιμα για όσους δεν πλήρωσαν τέλη το 2015 και το 2016

Η διαδικασία βεβαίωσης των προστίμων για τα απλήρωτα τέλη.

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου ΠΟΛ.1093/10.7.2009 η Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γ.Γ.Δ.Ε, παρείχε με την αποστολή καταστάσεων σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου προς τις Δ.Ο.Υ. στοιχεία που είχε στη διάθεσή της με σκοπό την διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ. για τον εντοπισμό των οφειλετών με ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.

Οι Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο και εφόσον διαπιστώνουν την απαίτηση του Δημοσίου βεβαιώνουν στον υπόχρεο το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας και των αναλογούντων προστίμων με την σύνταξη χρηματικού καταλόγου.

• Τα απλήρωτα τέλη των ετών 2013-2014

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου ΠΟΛ.1055/21.3.2013 η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γ.Γ.Δ.Ε., δημιούργησε και απέστειλε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. φορολογίας των υπόχρεων χρηματικούς καταλόγους με τα ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ετών 2013 και 2014 καθώς και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίμων.

Αναλυτικότερα:

α) Η βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων με τα ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2013 και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίμων, έγινε για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. τον μήνα Δεκέμβριο του 2013 με πλήθος εγγραφών 94.887 και συνολικό ποσό τελών κυκλοφορίας και προστίμων 46.932.761,30 Ευρώ,

β) Η βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων με τα ανείσπρακτα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2014 και των κατά περίπτωση αναλογούντων προστίμων, έγινε για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. τον μήνα Απρίλιο του 2015 με πλήθος εγγραφών 112.997 και συνολικό ποσό τελών κυκλοφορίας και προστίμων 53.911.079,10 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι παράλληλα οι Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1055/21.3.2013, προβαίνουν στην βεβαίωση των ανείσπρακτων τελών κυκλοφορίας και προστίμων για τα έτη 2013 και 2014 για όσες περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτό να γίνει από την ΔΗΛΕΔ-ΓΓΔΕ.

• Πότε θα βεβαιωθούν τα πρόστιμα για τα απλήρωτα τέλη του 2015-2016

Η βεβαίωση των ανείσπρακτων τελών κυκλοφορίας και προστίμων για τα έτη 2015-2016 προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους καθώς βασικό κριτήριο αποτελεί η ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 και τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner