Την ικανοποίησή του για την προστασία από κατάσχεση των έκτακτων βοηθημάτων που χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους πολίτες, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Ακατάσχετα τα έκτακτα προνοιακά βοηθήματα στους οικονομικά αδύναμους πολίτες

Την ικανοποίησή του για την προστασία από κατάσχεση των έκτακτων βοηθημάτων που χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους πολίτες, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνοντας ότι αυτή η ευνοϊκή εξέλιξη είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα για την προστασία των πάσης φύσεως βοηθημάτων που χορηγούνται στους ευάλωτους πολίτες. Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε γίνει αποδέκτης αναφορών πολιτών που είχαν διαπιστώσει κατάσχεση βοηθημάτων των δήμων προς ΑμεΑ ή άλλους πάσχοντες ή οικονομικά ασθενείς δημότες ακόμα και από λογαριασμό συνδικαιούχου και είχε ζητήσει από τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν μέτρα ώστε να μην ακυρώνεται στην πράξη ο ίδιος ο σκοπός της χορήγησης των βοηθημάτων.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 51 του πολύ πρόσφατου νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.07.17) του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι τα βοηθήματα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήμους σε οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα». Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου μάλιστα, ρητά διατυπώνεται ότι «η με οποιονδήποτε τρόπο έμμεση μείωση των χορηγηθέντων ποσών ή/και τυχόν εις ολόκληρο παρακράτησή τους, από αιτίες που ρητά αναφέρονται στην προτεινόμενη διάταξη, ακυρώνει το σκοπό του νομοθέτη που τα προέβλεψε.»

Ο Συνήγορος είχε διερευνήσει ατομικές υποθέσεις, κατορθώνοντας μάλιστα να επιλύσει κάποιες εξ αυτών με επιστροφή των κατασχεμένων ποσών στους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα είχε απευθύνει έγγραφο προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πρόνοια των δήμων είναι προστασία που παρέχεται σε άτομα ή ομάδες με προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης και αποσκοπεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής των ατόμων στην οικονομική και κοινωνική ζωή και να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ωστόσο τα βοηθήματα αυτά δεν υπόκεινται σε καμία γενικής φύσεως προστασία από κατάσχεση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η προστασία πρέπει να επεκταθεί και στα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται περιοδικά από δημόσιους φορείς, δεδομένου ότι ο σκοπός του νομοθέτη δεν διαφοροποιείται σε ό,τι αφορά τη χορήγησή τους και θεωρεί απαραίτητη την άμεση συνολική επανεξέταση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Τηλ. 2131306712, [email protected]

 

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner