Χρηματοδότηση για τα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών μέσω ΕΣΠΑ

Με πόρους του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» θα οργανωθούν τα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών. Υπενθυμίζεται ότι η σύσταση των εν λόγω κέντρων θεσμοθετήθηκε πέρυσι τον Αύγουστο στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου.

Στόχος των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αλλά και εταιρειών – funds που θα αγοράσουν «κόκκινα» δάνεια, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων μέσω της παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία του πρότυπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών ως περιφερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Σημειώνεται ότι και η τελευταία βρίσκεται τώρα στη φάση στελέχωσης.

Ενδεικτικά θα παρασχεθούν τα εξής:

– Η δημιουργία πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους και των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

– Η ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η συνεργασία με τη διοίκηση και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες και θα εξυπηρετείται η εξωστρεφής διάσταση του χαρακτήρα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

– Το προτεινόμενο λειτουργικό και οργανωτικό μοντέλο των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

– Η εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη συγκρότηση και θέση σε λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

Σε όλη τη χώρα προβλέπεται να δημιουργηθούν συνολικά τριάντα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών και προβλέπονται συνολικά 200 θέσεις εργασίας σε αυτά.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner