120 Δόσεις & Εξωδικαστικός

Κατατέθηκε στην Βουλή την Δευτέρα 06/05/2019 το πολυσυζητημένο σχέδιο νόμου των 120 δόσεων για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την φορολογική διοίκηση.

Τι προβλέπει όμως αναλυτικά για τον ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ και σε ποιους απευθύνεται?  

Για τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ)

 1. Στην ρύθμιση εντάσσονται όλοι. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι.
 2. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή στην ρύθμιση.
 3. Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.
 4. Στη ρύθμιση εντάσονται οφειλές γεννημένες εως 31.12.2018
 5. Η υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ανοίξει αμέσως μετά την δημοσίευσή του νόμου στο ΦΕΚ.

Οφειλές εργοδοτών  (νομικά πρόσωπα)

Στην ρύθμιση υπάγονται:

 1. Οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση.
 2. Δεν θα γίνεται επανυπολογισμός των εισφορών.
 3. Θα υπάρχει κούρεμα των προσαυξήσεων:
  1. κούρεμα 100% για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής
  2. κούρεμα 50% για εξόφληση σε δόσεις
 4. Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
 5. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Οφειλές  μη μισθωτών (ελεύθεροι  επαγγελματίες)

Στην ρύθμιση υπάγονται:

 1. Το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος.
 2. Για κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά. Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018. Οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζονται επί του ποσού της κύριας οφειλής. Ο επανυπολογισμός λαμβάνει χώρα κατόπιν επιλογής του οφειλέτη.
 3. Στους οφειλέτες  μη μισθωτούς που υπάγονται στη ρύθμιση, προβλέπεται κούρεμα 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής,
 4. Η συνολική οφειλή που προκύπτει καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
 5. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

Για την Φορολογική Διοίκηση( ΑΑΔΕ)

Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα και ασαφή σε μερικά σημεία γιατί υπάρχει διαχωρισμός των όρων τις ρύθμισης ανάμεσα στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.

Για τα Φυσικά πρόσωπα προβλέπονται τα εξής:

 1. Για εισοδήματα έως 10.000€ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.
 2. Για εισοδήματα άνω των 10.000€ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του. Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.
 3. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%
 4. Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που προτείνεται από την φορολογική διοίκηση.
 5. Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.
 6. Για εισόδημα μέχρι 10.000€ και οφειλή έως 3.000€ δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στην ρύθμιση.

Για τα Νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) προβλέπονται τα εξής:

1.    18 Δόσεις για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ.
2.    Έως 30 Δόσεις για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ

 • Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις.
 • Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις.
 • Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
 • Αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. από τις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και από 16 Μαΐου για τα Νομικά.
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση.
 • Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.
 • Η αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα γίνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.

Εν αναμονή της ψήφισης των ευνοϊκών αυτών ρυθμίσεων να θυμίσουμε ότι σε ισχύ βρίσκεται ακόμα ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός (Ν.4469/2017):

 • Απευθύνεται σε βιώσιμες επιχειρήσεις  που επιθυμούν να εξυγιανθούν.
 • Προσφέρει μια ολοκληρωμένη ρύθμιση στις οφειλές των επιχειρήσεων καθώς ρυθμίζεις τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, την Φορολογική Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους προμηθευτές.
 • Η επιχείρηση έχει ένα δοσολόγιο το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική ικανότητα αποπληρωμής.
 • Είναι η μόνη εν ισχύ ρύθμιση η οποία προβλέπει και κούρεμα στο κεφάλαιο.
 • Για το δημόσιο προσφέρει 85% κούρεμα στις προσαυξήσεις και 95% στα πρόστιμα.
 • Ρυθμίζονται οι οφειλές με ημερομηνία γέννησης έως 31.12.2017 αλλά στα μέσα Ιουνίου θα ενταχθούν και τα χρέη του 2018.
 • Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει η διαδικασία λόγω άρνησης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στη διαπραγμάτευση υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ρυθμίσεις τα χρέη της επιχείρησης προς το δημόσιο.
 • Η όλη διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορεί να κρατήσει έως 4 μήνες στους οποίους όμως η επιχείρηση  βρίσκεται σε περίοδο αναστολής καταδιωκτικών μέτρων (δεσμεύσεις λογαριασμών, πλειστηριασμοί, κ.λπ.)  μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εμείς στην |N|E|P|A| στηρίζουμε τις ολοκληρωμένες λύσεις που φέρουν πραγματικά αποτελέσματα και ανάπτυξη στις επιχειρήσεις και που μόνο μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού μπορείτε να έχετε καθώς μόνο έτσι μπορείτε να εξυγιάνετε την επιχείρηση σας.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner