23.300 ελέγχους θα διενεργήσει η Α.Α.Δ.Ε. το 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ από 1.1.2017) σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων τους οποίους πρόκειται να διενεργήσουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπ.Οικ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, και Δ.Ο.Υ.

Aπό το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner