Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου στον Ιδιωτικό Τομέα

Δείτε το Newsletter

Η 28η Οκτωβρίου, από το 2021 και εφεξής, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες (Άρθρο 60 Ν.4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και υποχρεωτικές αργίες.

Εφόσον φέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, ισχύουν τα ακόλυθα:

Για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κανονικά, αν και θα ήταν ανοιχτές:

 • Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023:
 1. εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο, ενώ
 2. εάν αμείβονται με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.
 • Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023:
 1. εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ
 2. εάν αμείβονται με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες:

 • Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023:
 1. Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75% για όσες ώρες απασχοληθούν.
 2. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 3. Σε περίπτωση που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία που παρέχεται το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 (οκτώ) ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιό τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%.
 4. Εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner