Πράσινη Οικονομία, Ενέργεια & Ψηφιοποίηση

Δείτε το Newsletter

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι με την απόφαση αρ.139818 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β5083/28-9-2022) καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η εξειδίκευση (κατηγοριοποίηση) και τα είδη επιλέξιμων δαπανών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως προς τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης κατά ποσοστό 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων, για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 22Ε ν.4172/2013.

Η προσαυξημένη έκπτωση θα χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού De minimis 1407/2013.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα στο επισυναπτόμενο εδώ ενημερωτικό μας σημείωμα .

Μπορείτε να βρείτε συνημμένα την Απόφαση Αριθμ. 139818 ΕΞ 2022, στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με τιμή,

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

www.nepa.gr
[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

 

 

 

** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Nepa Economic Consulting :

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner