Αντιμετώπιση Covid-19 στον Ιδιωτικό Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν στη νέα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022, ορίζεται πως είναι επαρκής η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του.

Συνεπώς, για τον εργαζόμενο, ο οποίος έχει διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, ορίζονται 5 ημέρες απομόνωσης τουλάχιστον και διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Μπορεί να καθοριστεί με συνεννόηση εργαζόμενου και εργοδότη ότι η εργασία θα παρέχεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εργασίας, εφόσον ο εργαζόμενος δεν νοσεί, δηλαδή τηλεργασία.

Εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, τότε ο εργαζόμενος οφείλει να αναπληρώσει τις μισές ώρες που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον με μία ώρα ημερησίως πέραν του συμβατικού του ωραρίου. Η μία ώρα αναπλήρωσης δεν θεωρείται υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση γι’ αυτό και ο εργαζόμενος δεν δικαιούται καμία προσαύξηση ή πρόσθετη αμοιβή.

Επισημαίνεται, ότι ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών στον εργαζόμενο όσο διαρκεί το διάστημα του κατ΄ οίκον περιορισμού.

  1. Μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ασθενείας και να λάβει το σχετικό επίδομα του ΕΦΚΑ, το οποίο για να εγκριθεί χρειάζεται απαραίτητα ιατρική γνωμάτευση, όπως άλλωστε ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες . Σε αυτή την περίπτωση η νόσηση από Covid-19 λογίζεται και αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, με συνέπεια να διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα με δεδομένο ότι κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Eργαζόμενος, ο οποίος επιστρέφει στην εργασία του μετά από νόσηση, δεν φέρει υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid test.

Εργαζόμενος, ο οποίος έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19:


Με βάση τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

  1. Για εμβολιασμένο άτομο με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής προστασίας ή διπλής μάσκας και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid την 5η ημέρα από την επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.
  2. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J ή ανεμβολίαστους: Παραμονή στο σπίτι για 5 ημέρες, αποφυγή επαφής με άλλα άτομα και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου PCR ή rapid test την 5η ημέρα από την έκθεση και χρήση μάσκας υψηλής προστασίας.

Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα θετικού εργαστηριακού ελέγχου μεταπίπτει στην κατηγορία νόσηση από Covid-19.

Εργαζόμενος, ο οποίος ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με το Νόμο 4722/2020 ΑΡΘ 15:
Με βάση την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση και μετά από συνεννόηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη αντίστοιχα, μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος της εξ αποστάσεως εργασίας είτε, εάν αυτή δεν είναι εφικτή, να γίνει αναπλήρωση των ωρών καραντίνας κατά το ήμισυ με μία ώρα απασχόληση ημερησίως πέραν του συμβατού ωραρίου του εργαζόμενου.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του ΕΟΔΥ και του γιατρού με τον οποίο θα έρθει σε επικοινωνία ο εργαζόμενος και να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες οδηγίες (π.χ. παράταση καραντίνας, διότι δεν υποχωρούν τα συμπτώματα του Covid), καθώς η κάθε υποπερίπτωση χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

www.nepa.gr
[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ,10442

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner