ΑΑΔΕ: Διαγραφή μικροοφειλών

Ποσά μικροοφειλών προς τις φορολογικές αρχές τα οποία δεν ξεπερνούν τα 10 ευρώ ανά περίπτωση διέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την εκκαθάριση του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά αυτά οφείλονταν από 118.906 φορολογούμενους.

Η διαγραφή έγινε ψηφιακά, για περιπτώσεις οφειλών οι οποίες πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Οι οφειλές που διαγράφηκαν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 25/11/2019.

* Το υπόλοιπο της βασικής οφειλής συνολικά ανά οφειλέτη δεν υπερέβαινε το ποσό των 10 ευρώ.

* Δεν υπήρχαν άλλες οφειλές του ιδίου προσώπου κατά τον χρόνο διενέργειας της διαγραφής.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 7α του ν. 4646/2019.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner