Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο

Δημοσιεύτηκε η Κ. Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ με Αριθμ. οικ. 5693/200/5.2.2021 (ΦΕΚ 460/6.2.2021 τεύχος δεύτερο) και θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234)». Ειδικά η Κ.Υ.Α. παραθέτει, πίνακα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται.

Δείτε το σύνολο της Κ. Υ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. οικ. 5693/200/5.2.2021 (ΦΕΚ 460/6.2.2021 τεύχος δεύτερο), εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner