Αντίστροφη μέτρηση για το «πάγωμα» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Κατατίθεται στη Βουλή η προσωρινή κατάργηση – Ποιοι και πόσο ωφελούνται για το 2020 και το 2021

Κατατίθεται αυτή την εβδομάδα (πιθανότατα σήμερα) στη Βουλή η διάταξη που προβλέπει την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθούς που θα εισπράξουν το 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα και κινητές αξίες τα οποία αποκτούν φέτος οι φορολογούμενοι. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετήσιο συνολικό ατομικό -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ από όλες τις πηγές και επιβάλλεται κλιμακωτά επί του ετησίου αυτού εισοδήματος με συντελεστές 2,2%-10%.

Σύμφωνα με τη διάταξη που θα καταθέσει στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών:

1) Για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2020 από φυσικά πρόσωπα και προέρχονται από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, ενοίκια, επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), τόκους καταθέσεων, μερίσματα και λοιπές κινητές αξίες δεν θα ισχύσει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2) Επίσης, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα παρακρατείται από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που θα καταβάλλονται εντός του 2021.

Συνεπώς, βάσει της διάταξης που θα κατατεθεί στη Βουλή:

α) Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα, τόκους καταθέσεων, υπεραξίες μετοχών-ομολόγων ή άλλες αποταμιεύσεις και επενδύσεις, τα οποία μεμονωμένα ή αθροιστικά υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ, δεν θα πληρώσουν το 2021 ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το τμήμα του ετησίου εισοδήματός τους πάνω από τις 12.000 ευρώ.

β) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα των οποίων το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από μισθούς υπερβαίνει φέτος τις 12.000 ευρώ θα πληρώσουν κανονικά το 2021 ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φετινά τους εισοδήματα από μισθούς.

γ) Σε όσους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα θα εξακολουθούν να αποκτούν ετησίως εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, δηλαδή σε όσους θα λαμβάνουν μηνιαίως φορολογητέες αποδοχές (αποδοχές προ φόρων) άνω των 857 ευρώ δεν θα γίνονται μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών τους από την 1η-1-2021.

δ) Δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί (δικαστικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, ιατροί του ΕΣΥ, ερευνητές, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, διπλωματικοί υπάλληλοι κ.λπ.) καθώς και συνταξιούχοι με ετήσιες φορολογητέες αποδοχές από μισθούς και συντάξεις άνω των 12.000 ευρώ θα πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης και για το 2020 και για το 2021.

Ουσιαστικά, το 2021 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν τις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις τους να μειώνονται από την 1η-1-2021, λόγω μη παρακράτησης της εισφοράς από τις αποδοχές του έτους 2021. Οι υπόλοιπες κατηγορίες ωφελουμένων θα δουν μειώσεις επιβαρύνσεων από το μέτρο αυτό επίσης το 2021, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν για τα εισοδήματα του 2020.

Η μη επιβολή της εισφοράς στα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2021 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, και στα εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα και κινητές αξίες τα οποία θα αποκτήσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα έχει ως συνέπεια να προκύψουν ετήσιες μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων:

* έως 176 ευρώ, για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων (για όσους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με απολαβές μόνο από μισθούς και για όσους μη μισθωτούς και μη συνταξιούχους) έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 12.000 και έως 20.000 ευρώ.

* από 176 έως 676 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ.

* από 676 έως 1.326 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ.

* από 1.326 έως 2.826 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

* από 2.826 έως 3.651 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ.

* από 3.651 έως 4.551 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ.

* από 4.551 έως 6.351 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 80.000,01 έως 100.000 ευρώ.

* από 6.351 έως 15.351 ευρώ για όσους εκ των πλήρως ωφελουμένων έχουν ετήσια εισοδήματα από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, δε, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών του 2021 θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Συγκεκριμένα, για όσους έχουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.000 ευρώ η μείωση των μηνιαίων κρατήσεων θα είναι της τάξεως των 3,14 ευρώ, για όσους έχουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.100 ευρώ οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 5,34 ευρώ τον μήνα, για όσους λαμβάνουν 1.200 ευρώ τον μήνα οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 7,54 ευρώ τον μήνα, για όσους λαμβάνουν μηνιαίως 1.500 ευρώ οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 16,14 ευρώ τον μήνα και για όσους λαμβάνουν 2.000 ευρώ τον μήνα οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά 41,14 ευρώ τον μήνα.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner