Δηλώσεις αναστολής έως αύριο για τις κλειστές επιχειρήσεις

27/11 ξεκινά η καταβολή στους ΚΑΔ που διέκοψαν με κρατική εντολή, 7/12 στους πληττόμενους

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου από εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή, καθώς αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ολοκληρώνεται το 10ήμερο των δηλώσεων για τις κλεισμένες επιχειρήσεις. Το χρονοδιάγραμμα ήταν εξαρχής σφιχτό, ώστε να ξεκινήσουν νωρίτερα οι πληρωμές των ειδικών αποζημιώσεων του μηνός Νοεμβρίου, που θα υπολογιστούν επί του ποσού των 800 ευρώ, δηλαδή 26,66 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας, η πληρωμή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Αντίθετα, οι δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων από πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, ολοκληρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ η πληρωμή για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται θα γίνει μετά τις 7 Δεκεμβρίου και πιθανότατα έως τις 21 Δεκεμβρίου. Μια ημερομηνία που υπάρχει στον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας είναι η 11η Δεκεμβρίου.

Δύο ταχύτητες

Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο και επειδή το lockdown ήρθε «σπαστά» ανά περιφέρεια, ανά κλάδο και αμέσως μετά σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες για μερικές ημέρες στις αρχές Νοέμβρη και κλειστές από τις 7/11 και μετά. Οι εργαζόμενοι των εν λόγω επιχειρήσεων θα εισπράξουν -με τον υπάρχοντα προγραμματισμό- την αποζημίωση που δικαιούνται σε δύο φάσεις: Από την ερχόμενη Παρασκευή και έως τις 3 Δεκεμβρίου το αργότερο θα λάβουν το μεγαλύτερο τμήμα της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο του lockdown (7/11-30/11). Μετά τις 7 Δεκέμβρη θα λάβουν το τμήμα της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις πρώτες ημέρες του Νοέμβρη (για παράδειγμα 3/11-6/11) για τις οποίες η επιχείρηση θεωρείται πληττόμενη. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ανοιχτές, αλλά πληττόμενες θα λάβουν ολόκληρη την αποζημίωση τον Δεκέμβρη.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εργασίας, οι επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του Νοεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι πληττόμενος και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστός από δημόσια αρχή, υποβάλλουν ξεχωριστό έντυπο-δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία. Αν, για παράδειγμα, ο δηλούμενος ΚΑΔ της επιχείρησης:

* είναι πληττόμενος για το διάστημα από 1/11 έως 6/11, υποβάλλεται μία αυτοτελής δήλωση με κατηγορία υπαγωγής «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των εργαζομένων δεν μπορούν να είναι εκτός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

* είναι κλειστός με κρατική εντολή από 07/11 έως 30/11, τότε υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με κατηγορία υπαγωγής «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 7/11 έως 30/11.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον – άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία. Τα 800 ευρώ αντιστοιχούν σε 30 ημέρες αναστολής.

Ποιοι θα λάβουν τι

Επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή στις 7 Νοεμβρίου με το εθνικό lockdown μπορούν να δηλώσουν πληττόμενες από 3 έως και 6 Νοεμβρίου, δηλαδή για την περίοδο που όλη η Ελλάδα είχε χωριστεί σε κόκκινες και κίτρινες ζώνες, ώστε οι εργαζόμενοί τους να λάβουν 747 ευρώ συνολικά: 106 ευρώ για τις 4 ημέρες από 3 Νοεμβρίου έως 6 Νοεμβρίου (θα τα λάβουν μετά τις 7/12) και 640 ευρώ για τις ημέρες από 7 έως 30 Νοεμβρίου (θα τα λάβουν 27/11-3/12).

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν δηλώσει αναστολές συμβάσεων για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου (3/11-6/11) ως πληττόμενη, η ειδική αποζημίωση θα είναι 640 ευρώ για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν 7 Νοεμβρίου, 587 ευρώ για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν 9 Νοεμβρίου, δηλαδή κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, όπως επίσης 400 ευρώ για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν 16 Νοεμβρίου, δηλαδή εργαζόμενους σε μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα.

Αντίθετα, σε Κοζάνη, Καστοριά, Ροδόπη, Ιωάννινα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, όπου τα τοπικά lockdown ήρθαν νωρίτερα από το εθνικό, οι εργαζόμενοι πληττόμενων όσο και κλειστών επιχειρήσεων μπορούν να δηλωθούν σε αναστολή αθροιστικά από 1ης Νοεμβρίου ώστε να λάβουν το πλήρες ποσό των 800 ευρώ. Και σε αυτές τις περιοχές η ειδική αποζημίωση σπάει σε δύο τμήματα, πριν και μετά το εθνικό lockdown. Το πλήρες ποσό των 800 ευρώ μπορούν να λάβουν και οι εργαζόμενοι σε εστίαση, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό, που είχαν το δικαίωμα των αναστολών και τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική αποζημίωση του Νοεμβρίου είναι «αλά καρτ», με βάση τα τοπικά, κλαδικά και το εθνικό lockdown.

Παράλληλη εργασία

Αν ένας εργαζόμενος έχει παράλληλη απασχόληση σε έναν εργοδότη κλειστό με κρατική εντολή και σε έναν πληττόμενο, θα πληρωθεί την ειδική αποζημίωση που δικαιούται με τον πληττόμενο (μετά τις 7/12). Αν ένας εργαζόμενος έχει δύο εργοδότες, που είναι κλειστοί και οι δύο με κρατική εντολή και τον έχουν θέσει σε αναστολή και οι δύο, αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο. Σε περίπτωση επικάλυψης, η ημέρα υπολογίζεται μόνο μία φορά.

Αν ένας εργαζόμενος έχει πάνω από έναν εργοδότη και δεν τον έχει θέσει σε αναστολή ο εργοδότης στον οποίο εργάζεται με πλήρη απασχόληση, δεν είναι δικαιούχος αποζημίωσης. Συνεπώς, ο εργαζόμενος χάνει την ειδική αποζημίωση επί των 800 ευρώ για μια περιστασιακή εργασία, εφόσον από την εργασία του με πλήρες ωράριο δεν είναι σε αναστολή.

Τροποποιήσεις

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή ΙΒΑΝ. Δήλωση δεν απαιτείται ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή κατά τον Νοέμβριο. Μόνο οι εργαζόμενοι που τίθενται για πρώτη φορά σε αναστολή υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο «Εργάνη» μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Επιδοτούμενοι

Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα 6μηνης επιδότησης εισφορών για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, μπορούν να τεθούν σε αναστολή μόνο αν η επιχείρηση είναι κλειστή με κρατική εντολή. Αν η επιχείρηση πλήττεται βάσει ΚΑΔ, ο μισθωτός δεν μπορεί να τεθεί σε αναστολή. Αν μια επιχείρηση είχε ήδη υποβάλει αίτηση (α’ φάση) για τον Μηχανισμό Συν-Εργασία και επιθυμεί να ακυρώσει την ένταξη, ώστε να θέσει τους ίδιους εργαζόμενους σε αναστολή, πρέπει να τροποποιήσει με ορθή επανάληψη τη δήλωσή της. Μια κλειστή επιχείρηση πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη της α’ φάσης Συν-Εργασία μέχρι αύριο, 24/11, ώστε αμέσως μετά να υποβάλει δήλωση αναστολής σύμβασης.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner