Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Οκτώβριο από την Παρασκευή

Το μέτρο θα επεκταθεί και τον Νοέμβριο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Μεθαύριο Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και για ένα 10ήμερο θα υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Οκτώβριο. Όπως έχει εξαγγελθεί, το μέτρο των αναστολών συμβάσεων θα επεκταθεί και τον Νοέμβριο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, με βάση -μάλιστα- τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του περασμένου Απριλίου.

Όσον αφορά, ωστόσο, τις δηλώσεις των αναστολών Οκτωβρίου απαιτείται προσοχή. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, αυτήν τη φορά η προθεσμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων, που είναι η 16η Νοεμβρίου, θα τηρηθεί αυστηρά, επειδή πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4.

Συνεπώς, εργοδότες και εργαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα 10ήμερο για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Για πρώτη φορά ενεργοποιούνται οι δηλώσεις αναστολών για τις ευπαθείς ομάδες, όπως και για εργαζόμενους από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. Ειδικότερα, οι δηλώσεις αναστολών του Οκτωβρίου αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Εργαζόμενοι στους κλάδους επισιτισμού, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού και κάθε άλλου πληττόμενου κλάδου βάσει σχετικής λίστας ΚΑΔ.

* Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ».

* Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις τους καθώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Υπενθυμίζεται πως σε αναστολή έως 31/12 μπορούν να μπουν μόνο οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (όχι οι εργαζόμενοι ενδιάμεσου κινδύνου) και εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεργασία ή η δουλειά Back Office.

* Εργαζόμενοι επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα (μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά) σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 «Πολύ Υψηλό». Ειδικότερα:

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: από 16/10/2020

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς: 23/10/2020

* Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), που έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και εν συνεχεία επιλέγοντας «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις».

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο τον μήνα Οκτώβριο είτε χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα. Στην περίπτωση αναστολής όλο τον μήνα η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μια δήλωση. Στην περίπτωση αναστολής για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματα εντός του μήνα, η επιχείρηση υποβάλλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

Για παράδειγμα: Αναστολή όλο τον μήνα (1/10/2020-31/10/2020): 1 δήλωση αναστολής. Αναστολή για 3 χρονικά διαστήματα, π.χ. από 1/10/2020 – 8/10/2020, 13/10/2020-17/10/2020 και 25/10/2020-31/10/2020: 3 δηλώσεις αναστολής.

Μετά τη δήλωση του εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Αναστολές Σεπτεμβρίου

Δεύτερη ευκαιρία δίνει το υπουργείο Εργασίας και για τις δηλώσεις των αναστολών Σεπτεμβρίου. Έως και αύριο, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για τον μήνα Σεπτέμβριο καθώς και ορθών επαναλήψεων. Για τις ημέρες που αντιστοιχούν στον μήνα Σεπτέμβριο είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης για αναστολή σύμβασης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ». Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέγουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και εν συνεχεία επιλέγουν «ειδική περίπτωση» και η αναστολή των συμβάσεων δύναται να ξεκινά από 18/9/2020 και εφεξής. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. Τέλος, οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και εν συνεχεία επιλέγοντας «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις».

Η δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζομένους της των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμμεσο εργοδότη είτε για όλο τον μήνα είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά για τον κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τίθεται σε αναστολή το ΑΦΜ του έμμεσου εργοδότη στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε σχετικό πεδίο.

Καλλιτέχνες και ξεναγοί

Από σήμερα, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, έως και 25/11/2020 μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο οι καλλιτέχνες και ξεναγοί δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Σήμερα ξεκινούν και οι αιτήσεις από εργαζόμενους καλλιτέχνες που γράφτηκαν έως την 20ή/10/2020 στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr.

Αιτήσεις για τον μηχανισμό Συν-Εργασία

Όσον αφορά τον μηχανισμό Συν-Εργασία, δίνεται η δυνατότητα έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ Ένταξης στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Β’ – ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ Ένταξης στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Β’ – ΦΑΣΗ) – Ορθή Επανάληψη» για τον μήνα Σεπτέμβριο και μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β’ ΦΑΣΗΣ για τον Σεπτέμβριο, και για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ Ένταξης στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Β’ – ΦΑΣΗ) – Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Κατά τα λοιπά, οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

* Για τον μήνα Οκτώβριο – Α’ ΦΑΣΗ από 3/11 έως και 6/11

* Για τον μήνα Οκτώβριο – Β’ ΦΑΣΗ από 7/11 έως και 24/11

* Για τον μήνα Νοέμβριο – Α’ ΦΑΣΗ από 1/11 έως και 30/11.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner