Διευκρινίσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών

Εκδόθηκε η απόφαση Ε.2142/2021 «Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362)».

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 και της απόφασης Α.1127/20.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner